Güncelleme tarihi : 07-06-2016   

Yasal duyurular

Fikri ve/veya Sınai mülkiyet hakları

MGı COUTıER firması bu sitenin kullanıcılarını aşağıdaki hususlar konusunda uyarır. Bu sitenin çok sayıda öğesi :
 • telif hakkıyla ilgili yasa tarafından korunmaktadır : özellikle fotoğraflar, makaleler, çizimler, filmler, (bu liste tam değildir) ...
 • ve/veya çizim ve modellerle ilgili yasa tarafından korunmaktadır ;
 • markalarla ilgili veya gerektiğinde beratlar ile ilgili yasa tarafından korunmaktadır ;
 • bu site bir fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkı tarafından korunan veya korunmayan başka her tür maddi veya manevi hakkı içerebilir. Bu şekilde korunan öğeler MGı COUTıER mülkiyetindedir veya MGı COUTıERânin bunları kullanma ve/veya işletme izni verdiği üçüncü tarafların mülkiyetindedir.

  Marka hakları

  MGı COUTıER firması, fikri mülkiyet kanununun L 711-1 ve takip eden maddeleri kapsamında MGıC ve MGı COUTıER marka ve logolarının tek sahibidir. Bu nedenle, MGı COUTıER firmasının izni olmadan MGı COUTıER marka ve logolarının herhangi bir şekilde kopyalanması, (fikri mülkiyet kanununun L 713-2, L 713-3, L 713-4 ve takip eden maddelerinin hükümleri uyarınca), yasaktır. Ãzellikle, fikri mülkiyet kanununun L 716-6 maddesine göre :
 • taklit bir marka altında sunulan malları yasal gerekçe olmaksızın elinde bulunduran, herhangi bir gümrük rejimi altında ithal veya ihraç eden ;
 • taklit bir marka altında sunulan malları satışa sunan veya satan ; ;
 • bir markayı, ortak bir markayı veya bir ortak sertifikalandırma markasını, markanın kaydıyla verilen hakları ve bu kayıttan doğan yasakları ihlal ederek kopyalayan, taklit eden, kullanan, uygulayan, silen, üzerinde değişiklik yapan ;
 • bilinçli olarak, kayıtlı bir marka altında kendisinden istenilmiş olandan başka bir ürünü teslim eden veya bir hizmeti veren ;
 • bir kimse 3 yıl hapis ve 300 000 Euro para cezası ile cezalandırılır.
 • Telif hakları ve/veya Ãizim ve Model Hakları

  Işbu ınternet sitesinin tasarımı ve geliştirmesi MGı COUTıER tarafından yönetilmiştir. MGı COUTıER kendi internet sitesinin yapısının sahibidir. Fotoğraflar, metinler, sloganlar, çizimler, resimler, sesli veya sessiz filmler ve siteye dahil edilmiş bütün eserler MGı COUTıER mülkiyetindedir veya MGı COUTıERânin bunları kullanma izni verdiği üçüncü tarafların mülkiyetindedir. Bu nedenle, MGı COUTıER firmasından önceden yazılı izin alınmaksızın her ne şekilde veya her ne araç (kağıt, bilgi işlem, diğer mevcut veya gelecekteki araçlar) üzerinde olursa olsun kısmen veya bütünüyle kopyalanması, sunulması, kullanılması, uyarlanması, üzerinde değişiklik yapılması, eklenmesi, tercüme edilmesi, ticarileştirilmesi yasaktır. Fikri Mülkiyet Kanununun L 122.5 maddesinde belirtilen istisnalar hariç, telif ve/veya çizim ve model ve/veya marka hakkının taklit edilmesi suçunu teşkil eder, iki yıl hapis ve 150 000 ⬠para cezasıyla cezalandırılır. .

  Ãrünlere ilişkin bilgiler

  Bu internet sitesinin sayfalarında yer alan bilgiler ve görsel öğeler bu sitenin farklı sayfalarının online olarak sunulması veya güncellenmesi anında mevcut olan teknik özelliklere dayanmaktadır. MGı COUTıER, ürünlerinin ve hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi politikası kapsamında sunumunun özelliklerinde her an değişiklik yapabilir. Bu site üzerinde sunulan ürünler ve/veya hizmetler Fransaâda arz edilenlerdir. Bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebilir veya dünyadaki her ülkede bulunmayabilirler. Her halükarda, bu sitede bulunanlar genel bilgilerdir ve sözleşme değeri yoktur. Bu bizim sınai faaliyetimizin özelliğinden kaynaklanmaktadır.

  şahsi verilerin korunması

  Kimliğinizi veya sizinle ilgili başka özel nitelikteki bilgileri belirtmek zorunda kalmadan www.mgicoutier.fr sitesine erişebilirsiniz.
  MGı COUTıER firması sizin özel hayatınıza riayet etmeyi ve kendisine ilettiğiniz bilgileri korumayı taahhüt eder. Ãzellikle, www.mgicoutier.fr internet sitesi üzerinden toplanan şahsi veriler MGı COUTıER firmasının ve şubelerinin kullanımına yöneliktir. Bu bilgiler gizlidir ve o şekilde değerlendirilmektedirler.
  Bize iletmeniz gerekebilecek isim belirtilmiş bilgilerle ilgili olarak, 6 Ocak 1978 tarihli 78-17 noâlu Fransız Bilgi işlem ve Ãzgürlük yasasına uygun olarak bir erişim ve düzeltme hakkından yararlanmaktasınız. Bu hakkı MGı COUTıER â 975, route des burgondes 01410 CHAMPFROMıER â Direction des Systèmes dâınformation tel : (+33) 04 50 56 98 98 nezdinde kullanabilirsiniz.
  Bu bilgilerin toplanması, ticari teklif taleplerinize veya şahsi taleplerinize cevap vermek ve gerekmesi halinde size bir elektronik bilgilendirme yazısı göndermek için gereklidir.
  Size her zaman daha uygun ürün ve hizmetleri önerebilmek amacıyla, sizin bu sitedeki faaliyetinize ilişkin şahsi olmayan bazı bilgilerin otomatik olarak toplanacağını bildiririz.
  Bu bilgiler MGı COUTıER firmasına yöneliktir ve aynı zamanda ticari, pazarlama veya işe alım işlemleri için kullanılabilecektir veya bazı inceleme ve araştırmalarda temel alınabilecektir.
  Bu bilgiler asla üçüncü taraflara iletilmeyecektir. Sadece MGı COUTıER personelinin veya üretim fabrikası, divizyon veya şube fabrikaların ve bize hizmet sağlayan firmaların (gizliliğe tabi) bu verilere erişim hakkı vardır.
  Bunlar bilgilerin gizliliğine riayet etmekle yükümlüdürler ve bilgileri sadece müdahale etmeleri gereken açıkça belirtilmiş işlem için kullanabilirler. </p>

  Güvenlik

  Verilerin bütünlüğünü, gizliliklerini korumak ve izin verilmemiş üçüncü taraflara iletilmesini engellemek amacıyla bütün önlemleri almaktayız. .

  Dokümanlara bağlantılar

  www.mgicoutier.fr sitesinin dokümanları için devreye bağlantı konulması MGı COUTıER firmasından önceden yazılı izin alınmasını gerektirmemektedir. Böyle olmakla birlikte, bağlantının devreye konulmasından sonra en geç 10 gün içerisinde MGı COUTıER bundan haberdar edilmelidir.
  Her halükarda, MGı COUTıER firması www.mgicoutier.fr sitesinin, doküman bağlantıları veya başka bir tür bağlantı ile bağlanmış bulunabileceği sitelerde sunulan ürünlerden veya hizmetlerden ve içeriğinden hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

  Uygulanabilir hukuk

  www.mgicoutier.fr internet sitesi ve işbu genel koşullar Fransa hukukuna tabidir ve Fransızcaâdan Türkçeâye tercüme edilmiştir.
  Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, yalnızca Bourg-en-Bresse mahkemelerinin yetki alanına girer. MGı COUTıER firması işbu duyurularda her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı bunlara düzenli olarak bakmayı taahhüt eder.

  Sorumluluk sınırlandırması

  www.mgicoutier.fr web sitesini tamamıyla sadece kendi sorumluluğunuz altında kullanmaktasınız. MGı COUTıER firması, bu sitenin veya bu siteye bağlı sitelerin kullanımından doğan doğrudan veya dolaylı zararlardan, özellikle maddi zarar, veri veya program kayıpları, mali zarar, sorumlu tutulamaz.

  Güncelleme

  MGı COUTıER firması bu sitede sunulan işbu yasal duyurularda ve bütün öğelerde, ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu değişikliklerin tamamı her bağlantı sırasında işbu Genel şartlara bakması gereken internet kullanıcıları tarafından kabul edilmiş sayılır.

  Istatistiksel veri takibi

  Bölüm başlıkları ve gezinti konusunda sitemizin iyileştirilmesi amacıyla, ziyaret istatistiklerimiz için bağlantı verilerini kullanmaktayız (ınternet gezgini tipi, ziyaretçi sayısı, ziyaret edilen bölümler...) fakat bu veriler üçüncü taraflara iletilmemektedir. Biz özellikle âçerezâ teknolojisini kullanmaktayız. Sitenin âçerezâleri sizi şahsen tanımlamaya imkân veren veriler içermemektedir ve sadece MGı COUTıER tarafından kullanılmak için tasarlanmışlardır.

  Kağıt üzerine kopya alınması

  Bu sitenin sayfalarının, resimler, görseller, markalar, modeller ve bütün fikri mülkiyet hakları hariç, kağıt üzerine kopya alınmasına aşağıdaki üç koşula riayet edilmesi kaydıyla izin verilmektedir :
 • dağıtımının ücretsiz yapılması,
 • kopya edilen dokümanların bütünlüğüne riayet edilmesi (herhangi bir şekilde hiçbir değişiklik, tahrip olmaması)
 • www.mgicoutier.fr sitesinin kaynak olarak açıkça belirtilmesi ve kopya haklarının saklı ve kesinlikle sınırlı olduğu ibaresinin konulması.
 • Elektronik araç üzerine kopya alınması

  Bu sitenin tamamının veya bir kısmının elektronik bir araç üzerine kopya alınmasına, markalar, modeller ve MGı COUTıER mülkiyetindeki bütün fikri mülkiyet hakları hariç, kaynağın (http://www.mgicoutier.fr) ve âHakları saklıdırâ ibaresinin açık ve okunaklı şekilde eklenmesi şartıyla izin verilmektedir. Kullanılan bilgiler sadece kişisel amaçlar için kullanılmalıdır ; profesyonel ve/veya ticari amaçlarla kullanımı yasaktır.


  >> <a href='./contacts.php' target='_self'>Bizimle temas kurunuz</a>